Chiharu Tsutsumi

@chiharutsutsumi33

Turkey, Ankara