Châu Bảo Nguyễn

@ChauBaoNguyen

Có chút cay đắng chạm môi anh rồi...
Enjoy every moment