Cass Phongsiang

@cassphongsiang

ไม่ต้องอะไรมาก แค่เป็นตัวของตังเองพอ......
ความสุขไม่ได้อยู่ไกลหรอก มันยุ่ที่ตัวเราว่าเราจะทำไห้สุขหรือเศร้า......cassak