บอส ศิลป์เอี่ยม

@bossssza

สู่ดินแดนแห่งความเวิ้งว้าง
ตะวันหลับตา
ลุยป่า
รูปรสกลิ่นเสียง
เหงาตรงไหนเพื่อนเต็มเรย
ไม้ร่ม ยิ่งนัก