Bassam Bakhsh

@BassamBakhsh

at Jeddah
Having fun at Jeddah Having Fun
at Jeddah
at Movenpick Hotel Madinah