Barabam

@bam1234

Some one
มายเฟรนเลิห
Khkhema
✏️?
Let go
??????
ชอบๆๆๆ
เป็นสาวเหนือเจ้า??
รักๆๆ
Go to parris
หากความรักเกิดในความฝันเราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน
Different ???
✌️✌️✌️
Transfer the apple of my room. The half-life of
ฟ้าครื้มๆๆฝนมันก็ตก
ไม่มีอะไรแน่นอน