amiras64

@amiras64

Makeup amir
...اگه خودت برا زنگیت تصمیم نگیری دیگران برا زندگیت تصمیم میگیرن...
makeup amir
...امان از اون روزی که ۲زاریم واسه خودش فکر کنه که تراول...
makeup amir
Barbershop CHEHREARA
Mekeup amir
makeup amir
makeup amir
نقاشی
هر چند خیلی ضعیفه تجربه شیرینی بود برام...
makeup amir
نقاشی
Barbershop chehreara
‌‌‍‌‍‌‌.‌‌‌‍‍‍‍نقاشی ‍
نقاشی
همه کلی با اینا خاطره دارن
قشنگترین اتفاق زندگیم...
به دنبال قشنگ ترین واژه ها و کلمات میگردم اما هیچ کلمه و واژه ای نمیتواند عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند... به دنیا اومدنت مبارک باشه پسرم
حسین پناهی
ما آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم...
نقاشی
من که لذت بردم. شما هم لذت ببریداز ...
این منم هر روز دلبسته تر میشوم...