Ako Sii Dang

@akosiidang

mukha na tinubuan ng pisnge o pisnge na tinubuan ng mukha?whaha tababoy na yanna..