growth, green color, leaf, no people, banana tree, day, tree, nature, plant, outdoors, beauty in nature, freshness, food, close-up

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by RFDuong

ID: #94619454

Gió đưa cây cải về trời...Nhà trồng cải nên hạt cải bay đâu cũng tươi tốt. Khi một hạt cải đậu trên chậu hoa Lan vẫn xanh tươi. first eyeem photo