person, looking at camera, young adult, lifestyles, portrait, headshot, indoors, front view, close-up, leisure activity, young women, human face, head and shoulders, smiling, mid adult, focus on foreground, serious

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

V làm ck suy nghĩ nhiều quá rồi đấy v ạ. Mới có xa nhau 1 tí mà v đã suốt ngày hết thế này đến thế kia. Bên nhau thì chẳng sao yêu lắm yêu vừa. Cả thế giới chỉ có e với anh. Mà xa nhau 1 phát như 1 cục cứt ngay được. V up cái j lên v biết thừa ck đọc đc và sẽ nghĩ rồi. Ck biết thừa v kiểu cho m đọc đc xong nghĩ ngợi chết bà m đi ấy. Suy cho cùng ck có môiz v làm chỗ tựa tinh thần cho ck thôi v ạ. V có bthuong ngay cho ck nhờ ko hả v. Như 1 đứa hâm.