text, western script, mountain, sky, communication, cloud - sky, cloudy, mountain range, cloud, scenics, weather, sign, capital letter, nature, outdoors, overcast, dusk, tranquility, non-western script, beauty in nature

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

EBU SUFYAN'IN SÖZLERİNE KARŞILIK, ÖMER (RADIYALLAHU ANHU) NASIL CEVAP VERDİ? Müşriklerin saldırıları yavaşlayınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrâfında toplanmış olan Müslümanlarla Uhud Dağı tepelerinden birine çekildi. Müslümanların bir tepede toplandığını gören Ebû Süfyân da, onların karşısında başka bir tepeyi işgal etti. Ebû Süfyân, Peygamberimizin sağ olup olmadığını kesinlike öğrenemediğinden merak içindeydi. Bu sebeple yüksek sesle üç defa: -İçinizde Muhammed var mı? Ebû Bekir varmı? Ömer var mı? diye seslendi. Rasûlullah cevap verilmemesini emretmişti. Kimseden ses çıkmayınca, müşriklere dönerek: -"Görüyorsunuz, hepsi de ölmüş. Artık iş bitmiştir, diye söylendi. Hz. Ömer dayanamadı. -"Yalan söylüyorsun ey Allah düşmanı, sorduklarının hepsi sağ, hepside burada, diye cevap verdi. Ebû Süfyân: -Savaşta üstünlük nöbetledir, bugün biz Bedir'in öcünü aldık, üstünlük bizde... diye gururlandı. Ömer: -Bizden ölenler Cennet'de, sizinkiler ise Cehennem'de diye cevâp verdi. -Ya Ömer, Allah aşkına gerçeği söyle. Biz Muhammed'i öldürdük mü? -Rasûlullah sağ ve senin bu sözlerini de işitiyor. -Ya Ömer, ben senin sözlerine İbni Kamie'nin sözünden daha çok inanırım. Ölülerinize yapılan fenâlıkları ben emretmedim(1), fakat çirkin de görmedim. Gelecek yıl Bedir'de buluşalım, dedi. Hz. Ömer de: -"İnşallah, diye cevap verdi.(2) (1)Kureyşli kadınlar savaş alanının tenhalığından yararlanarak, Bedir'de öldürülen yakınlarının öçlerini almak için şehitlerin kulak ve burunlarını kesmişler, karınlarını yararak ciğerlerini çıkarmışlardı. (2)Buhârî, 4/26 ve 5/30; Tecrid Tercemesi, 8/457 (Hadis No: 1269) Zâdü'l-Meâd, 2/236-238
Bursa 🍁 Nurettin Yıldız Hayat✌ İman✌ Cihat