text, western script, communication, non-western script, capital letter, information, indoors, number, close-up, information sign, message, sign, no people, handwriting, auto post production filter, guidance, board, transfer print, alphabet, day

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Nếu có người lơ bạn đi, cũng đừng nên quá đau lòng. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng của bản thân, không ai có nghĩa vụ túc trực bên bạn mãi mãi cả. Việc không nên làm nhất là ẢO TƯỞNG vị trí của mình quá cao (qahapdan 😝 ) trong trái tim người khác. Thật ra bạn biết rõ: •Càng khiêm tốn mới hiểu được tình cảm. •Càng lạnh nhạt mới thấu được lòng người. _Người muốn ra đi níu không được. _Kẻ muốn ngủ vùi gọi không nổi. _Người không yêu bạn không cách nào làm động lòng. -Sưu tầm- mangxahoivanhoc