food, seafood, food and drink, freshness, healthy eating, no people, plate, close-up, indoors, red, ready-to-eat, day

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Tan Nguyen

ID: #80102343

Lần đầu ăn cua ở Sài Gòn luôn. Trước giờ toàn ra biển ăn ko hà. Cua ở đây ăn cũng okay, khá tươi. Kết nhất là cua rang me, sốt chua chua ăn chấm bánh mì ngon quá chời luôn 😋😋