indoors, hanging, pattern, wall - building feature, ceiling, no people, shape, electricity, close-up, backgrounds, decoration, reflection, lighting equipment, geometric shape, full frame, built structure, tile, low angle view, high angle view, day

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Sa Mạn

ID: #68150183

Tôi yêu màu xám, tôi làm bánh và tôi tạm thời độc thân. Tôi nặng 90 cân và cao 1m66 :)