young adult, casual clothing, lifestyles, standing, person, young women, architecture, built structure, front view, wall - building feature, building exterior, brick wall, portrait, looking at camera, full length, leisure activity, three quarter length

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Sa Mạn

ID: #67952682

Tôi yêu màu xám, tôi làm bánh và tôi tạm thời độc thân. Tôi nặng 90 cân và cao 1m66 :)