headshot, young women, person, young adult, looking at camera, portrait, long hair, lifestyles, close-up, human face, front view, leisure activity, head and shoulders, smiling, beauty, indoors, brown hair

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Mỹ Nhi

ID: #67233385

Nhớ cách cậu xoa đầu cười hì hì bảo tôi chơi xấu, nhớ cái niềng răng buồn cười của cậu, cậu hiền cậu ngoan cậu học giỏi, chẳng hiểu vì sao tôi thích cậu như thế, tôi biết dù gì thì cậu cũng chẳng thích tôi đâu, mặc kệ, ai bảo tôi thích cậu nhiều đến vậy.