text, western script, communication, yellow, transfer print, non-western script, wall - building feature, sign, information sign, capital letter, wall, information, auto post production filter, built structure, close-up, no people, architecture, guidance, message, indoors

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Jag är tungfotad och den 90 åriga tanten under är ljudkänslig. Hoppas jag nu tänker på att inte klampa så dant.
Om ni följer mig så lovar jag att följa dig tillbaka! 🐏