transfer print, architecture, built structure, building exterior, auto post production filter, silhouette, low angle view, clear sky, copy space, sky, city, building, outdoors, tower, dusk, street light, dark, night, high section, no people

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

No filter :)) Vô tình máy chưa kịp lấy sáng thế là thế quái nào lại ra 1 cái ảnh mà tự cảm thấy nó cx có tí nghệ thuật :))