flower, fragility, high angle view, freshness, petal, growth, yellow, plant, nature, beauty in nature, leaf, flower head, blooming, white color, in bloom, outdoors, no people, day, sunlight, blossom

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Sa Mạn

ID: #50733725

Tôi là Sa Mạn.Tôi cá tính. Tôi thích chơi Piano và làm bánh, các món ăn lạ! Tôi chơi và làm bằng Tình Yêu!