young adult, indoors, person, front view, casual clothing, lifestyles, portrait, young women, waist up, looking at camera, leisure activity, smiling, sitting, three quarter length, holding, communication, long hair

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Trang Lê

ID: #50686599

Anh ở đâu, có...nhớ em nhiều không Em giờ đang nhớ anh nhiều lắm Giờ tim em chỉ nghĩ được cùng anh Được sau nay ta cùng nhau đi khắp nơi này Và mỗi ngày được ngắm anh ngủ ngon...Em chỉ mong như vậy thôi