red, indoors, communication, text, close-up, western script, white background, studio shot, still life, open, no people, book, pink color, technology, education, copy space, auto post production filter, number, paper, window

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Review cây son Velvet Rope ELF của 1 lipstickaholic nhaaa. Bên nc ngoài nhãn hàng ELF rất đc ưa chuộng vì giá thành rẻ chất lượng lại quá ok nữa. vậy rân chơi như chúng ta chả nhẽ lại bỏ lỡ . 120K .