indoors, person, portrait, looking at camera, lifestyles, front view, headshot, young adult, casual clothing, leisure activity, close-up, childhood, human face, home interior, head and shoulders, contemplation, studio shot

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Hạ Yên

ID: #38869053

2 đứa chỉ biết nói cố gắng và cố gắng. Làm việc ko mệt mỏi đâu nhưng lại mệt mỏi vì những việc vô hình tác động vào. Có gì sai khi bọn mình gặp nhau và yêu nhau vậy? Ôi. Anh, thôi lại cùng cố gắng vậy. Nhé. Hoizzz.