one person, real people, human body part, human leg, indoors, multi colored, lifestyles, low section, human hand, women, drink, close-up, day, people

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by nttm2612

ID: #110002837

Phía sau đám mây mù luôn là muôn vàn tia nắng chỉ là tạm thời bị che đi 🌸🌸