beach, palm tree, bottle, sea, focus on foreground, no people, food and drink, sunlight, water, drink, shadow, table, day, outdoors, freshness, vacations, sky, nature, close-up, tree, beauty in nature, food
$ 20
$ 50
$ 250
Download Comp
Free curation services. Just get in touch!
Download Comp
Free curation services. Just get in touch!
Photo by Nhi Nhi

ID: #104196640

No release on file, may be subject to rights and usage restrictions

Có vẻ ngày càng lười giải thích bất cứ chuyện gì... vd như họ không tin thì mặc định trong đầu họ có sự hoài nghi rồi càng giải thích thì họ càng nghĩ mình đang ngụy biện. Bởi vậy không cần giải thích nhiều. Người tin mình mình chẳng cần giải thích kẻ không tin giải thích của thừa. A slight smell of the sea a tiny jars tired!
To make up a coffee