indoors, real people, pets, one person, lifestyles, domestic animals, human body part, human hand, women, mammal, close-up, day, adults only, adult, people

Want to buy this photo?

This photo isn't on sale yet. Please contact us if you want to buy this photo.

Photo by Bích Hiền

ID: #101262359

Bông ơi Bông à, giờ thì chỉ còn mỗi mình Bông cạnh Hìn thui, ai cũng bỏ Hìn đi hết dùi á, hiuhiu. Giờ về nhà cũng không muốn nữa, còn mỗi Bông là trông mong Hìn về thui à, Hìn phải buồn thêm điều gì nữa hong Bông nhỉ?! hiiu hiiu Còn Bông đó, chứ giờ Hìn còn mình ên, buồn tênh
My name is Hien. I'm a imaginary girl