Album

Uluslararasıaförgütü

Uluslararası Af Örgütü'nün yeni bülteni yayımlandı. Fotoğrafımla son sayıdayım. http://amnesty.org.tr/uploads/Docs/bulten14-2web686.pdf Amnesty Uluslararasıaförgütü Türkiye Bulten fotoğraf