Album

แข็งแรงๆ

วันปีใหม่ ให้แม่สุดที่เลิฟ แข็งแรงๆ อยู่กับไอซ์ไปนานๆ แต่ ตังเก็บฉัน จักรยานรอก่อน macก็ด้วย มือถือเช่นกัน