Album

Aşk Yuvam❤🏡

Ben seni sabahln ilk lslgl gibi hasretim yuregim sensizken gunesin batlslndaki klzllgl gibi kanlyor ozluyorum nefesindeki ses gibi dallyorum her gece yldlzlarl seyredip dilek tuttugum geceler gibi sairin mlsralarlndaki gozyasl gibi yanlyor kalbim bibaskaslnda degil kendimi sende tamamlamak istiyorumm sevdigim