Album

AbayMalapit

Galing sa iba't ibang grupo ng magkakaibigan.. Nagsama-sama. Tinawag na TeamJansport =)) BoomPanesKinamay AbayMalapit JansportPose LookUpDaw Pinasmile PacutePose