Album

KurtuluşSavaşıKahramanları

'Din sayesinde kurtarılmış olan vatanda zaferden sonra girişilen inkılâplarla dînin korkunç bir surette tahrip edilişi arasındaki tezada işaret etmek de eserimizin diğer bir gayesi olmuştur. Asıl ehemmiyetli olan ve bir kısım insanları rahatsız eden de kanaatimizce budur. Unutmamak gerektir ki, vatanın selâmeti ve hepimizin hayatı için din, yegâne bir sigortadır. Bugün onunla mücâdele hâlinde bulunan ve onun kitleler üzerindeki tesirini izâleye çalışan bedbahtlar, aslında bu hareketleriyle kendi geleceklerini de tehlikeye atmaktadırlar!.' -Asıl kahramanların anlatıldığı tek kitap! -Bu vatan imân ile din ile islâm ile ayakta! -Evet asıl kahramanlar SARIKLI MÜCÂHİDLER! -Gözlerinizi bu gerçeklere yummayın eğer gerçekten bu tarihi öğrenmek istiyorsanız sadece okuyun! -Şahsım adına tarih kitaplarını okurken sıkıldığım zamanlar çok olmuştur.Ama Üstad Kadir Mısıroğlu hem sürükleyici hemde gerçeklerin kanıtlar ile anlatıldığı fevkalade bir eser ortaya koymuş.Bizede bu eseri hakkı ile okuyup, anlayıp,anlatıp,bu kitaptaki Sarıklı Mücahidlerin yaşadıklarını hatırlayarak hayatımızı ona göre şekillendirmeliyiz,bu vatana sahip çıkmalıyız. KadirMısıroğlu KurtuluşSavaşıKahramanları SarıklıMücâhidler İSLAMBİZİMYEGÂNEBEKAŞARTIMIZDIR