Album

92line

Mấy má fangơ hết thời bây giờ đứng đợi ộp pa mới có tí xíu mà thở ko ra hơi, công nhận hồi đó đu bám cả ngày, trai nhà mình hay trai nhà người j cũng ko biết mệt, chưa thấy ộp pa là ko bao h chịu lết về, bh mới mệt mệt tí là đòi về cho rồi. Khổ! 92line Fangơhếtthời