Album

Bàchụyvàcôem

Vừa nhận ra sau hơn 1 năm thân nhau thì con Heo đã đạt được level suy-nghĩ-thâm-hiểm-cao =)) có khi snghĩ còn kinh dị hơn mình :)) nhìu lúc nói chuyện w nhau xong thấy 2 đứa nguy hiểm như 2 chụy em con bà dì ghẻ trong Cinderella vậy =)))))))) Twins NHcouple PâuHeo Bàchụyvàcôem