Album

JangHyunSeung

현승오빠 생일진짜츄카해용♥♥♥ HappyBirthday JSday JangHyunSeung ☆ Huhu xlỗi Túa ;( dnày e đã bỏ bê mấy ộp pa mà gặp tối nay e còn bị bad mood nựa nên mãi đến giờ này mới nhớ hnay sn Túaaaaaa huhu thương Túaaaaa :x
My most favorite song in Chemistry album - 놀고싶은걸 ♥ Troublemaker JangHyunSeung Js Jonnasexy kimhyunah chemistry
Hes so beautiful! Beautiful Hyunseung Beast B2st Gorgeous I Want Sexy I Want JangHyunSeung Hes Mine