Album

ผมขอเลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามส่วนนี้

เวตาลเวอร์ชั่นพยายามให้น่ากลัว 5555 รู้สึกโล่งแปลกๆ พักนี้มีแต่คนสอบ แต่เราสอบเสดแล้วว เย่ ! แต่คะแนน ผมขอเลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามส่วนนี้