Album

五毛,仲有班愛字堆……請不要與人挑機,剋制任何過激行為,若有請立刻制止。非比尋常,有預不安感會,天佑香港。誓要

現時香港變得好唔對路,有下午開始經已發覺其實運動已變質。老實 靜到咁?你唔驚?萬事小心,請提高警惕,留意周圍每一個人。收到風,有大量單程證人員落緊嚟內裡可能有五毛,仲有班愛字堆……請不要與人挑機,剋制任何過激行為,若有請立刻制止。非比尋常,有預不安感會,天佑香港。誓要 689 落台,打到港共政權,全民制憲,重新立約,香港人加油,堅守到1002。擴大運動佔領街頭 Hkclassboycott hkig hongkong umbrellamovement OccupyCentral