Album

KampüSaray Kız Öğrenci Yurdu

Ahmet Ertuğ Ayasofya fotoğraflarının ve dünyanın en ünlü opera ve kütüphanelerinin belgelenmesinin ardından ortaya çıkan Kubbe serisi mimarinin en ikonik alanına odaklanır. Kubbeler ilahi cennetin ve gökyüzünün temsili gibi sembolik anlamlar taşımanın yanı sıra görkemli yapılarıyla mimarinin sınırlarını da zorlar. Bizans mimarisinin sembolü haline gelmiş olan Ayasofya, görkemli kubbesiyle mimari tarihinde bir dönüm noktasıdır. (İstanbul Modern)