Album

กาแฟสด&มินิมาร์ท฿yญ@ยุ

ทางเรียบๆ สีเขียวๆสบายตา แสงแดดส่องสว่างเป็นช่องว่างเหมือนชี้ให้เห็นอุปสรรคและปัญหาที่สามารถหลบหลีกได้ ใครได้เห็นเป็นเชยชมในครั้งแรกที่ได้ต้องตา แต่หารู้ไม่ ทางที่เห็นอาจเดินเหมือนนุ่มเท้า แต่ชีวิตจริง เรื่องจริง ถ้าได้อยู่ข้างๆกัน จับมือเดินไปพร้อมๆกัน ถึงจะรู้ว่าทางที่เดินนั้นปัญหาคือคือเช่นไร