Album

ไร้ทิศทาง

เรื่องขอกูอีกอ่ะ!! ไร้ทิศทาง รู้มากกว่าไม่พูดก็มีนะ!!
สอบผ่านเป็นเรื่องตลก สอบตกก้อนอนทำใจ หมดสภาพ ไร้ทิศทาง ว่าไปนั่นเส้า