Album

สอบผ่านเป็นเรื่องตลก

โชคดีนะจ๊ะเด็กๆ สอบผ่านเป็นเรื่องตลกO-Net
สอบผ่านเป็นเรื่องตลก สอบตกก้อนอนทำใจ หมดสภาพ ไร้ทิศทาง ว่าไปนั่นเส้า