Album

ไม่เคยเห็นมันเป็นตัวๆสักที

ฉันหาความสุขไม่เจอ อยู่ที่ไหนนะความรัก ไม่เคยเห็นมันเป็นตัวๆสักที เบื่อว่ะ เซ็งว่ะรอชาติหน้าไงวะค่อยเจอรอพ่องรอแม่งไรกูรอมาเป็นปีแระขอหน่อย เจ็บ