Album

Kapolei

messy braid (: bad hair day today! lol :)