Album

Nihat's home

1995 - isimsiz (detay) kağıt uzerine karışık teknik - 90 X 90 cm
yalancı bilge...
no smoking...