Album

คุ้นๆเมื่อสามปีก่อนเราอาศัยห้องนี้หลับกลางวันนะ

บังเอิ๊ญบังเอิญ.....เมื่อเสร็จงาน ความบ้าก็เกิด มุมเดียวกันซะ..น้องสาวช้าน!!! ภาพถ่ายฝีมือดาเองคั้ง ห้องแต่ตัวหมายเลข6 คุ้นๆเมื่อสามปีก่อนเราอาศัยห้องนี้หลับกลางวันนะ