Album

Haist

Para sa TANGANG KAPITBAHAY, NA MAKITID ang utak. Na mga pasaway PERSONAL USELESS YAYAs Pabayasainaalagaan Antirabies Bakuna Haist kaistress HARMLESS PLAYFUL TakotsaTao dog ???