Album

Miekiếp

Nghĩ mà buồn các cậu ạ.Ngày nào t cũng phải cơm đường cháo chợ rồi vạ vật hết á. ^^ Nếu mà nghĩ than vãn lắm thế,thì 1 là các cậu thử thế mà xem ( trong khi đáng ra được ăn cơm,r ngủ ở nhà) 2 là, kêu là để giảm stress đấy,mà có kêu đích danh ai đâu mà phiền,kêu trời,kêu đất,kêu khoa cơ mà :))) Phiền gì mà phiền Miekiếp Buồnlắm
end of photo grid