Album

Thit_rang

Khi bố mẹ vắng nhà =)) đối với một con lazy như mìn thì ntn cũng gọi là biết nấu r đấy ==" Allmadebyme Canh_cua Thit_rang Ca_ran