Album

Vườn Hoa 1 Tháng 6

Vượt qua thử thách của Đại béo:ăn hết mâm cơm và ở nhà hết tháng này,ko đc đi chơi;))