Album

Diamondpushups

Diamondpushups Religion Streetworkout Blackandwhite
Diamondpushups at the Playground doing some Streetworkout in Leipzig
Diamondpushups at the Playground in Plagwitz doing some Streetworkout