Album

Dogalgaz

ITU Petrol Dogalgaz Petroleumengineer rig drilling maket
@tomayressamoglu Photooftheday Dogalgaz
Bazen sonradan aklina gelir, ilistiriverirsin kiyisina. YonetimPanosu Dogalgaz vanasi