Album

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต)

รอยยิ้มของหนูเปนยาชูกำลังของพ่อจิๆ
Relaxing
Still Life
ไม่สบายแล้วอ้อนขึ้นมานอนบนตัวป๊า